Съдебните и арбитражни производства са важна част от предоставяните от нас услуги, когато правоотношенията налагат това. Голямата успеваемост при воденето на делата, често усложнени поради липса на единна съдебна практика в страната, показват не само високата степен на професионализъм, но и добрата организация и ангажимент на нашите адвокати. Адвокатите на PM&P имат и дългогодишен опит в областта на международния търговски арбитраж, като това е предимство за нашите клиенти.

Лице за контакт

Атанас Вълов
Съдружник, Ръководител „Процесуално представителство“
Павел Цанов
Съдружник