Създаване на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
19 90
Първото търговско представителство на BASF в България
19 91
Първото по рода си в страната смесено дружество - между Coca-Cola и ЦКС (преди приемането на ТЗ)
19 92
Първата сделка в банковия сектор в България – Райфайзенбанк и БЗК и първия клон в страната на чуждестранна банка - Länderbank
19 93
Приватизация на най-голямата пивоварна в страната от Heineken
19 94
Приватизация на най-големия производител на консерви на Балканите „Сторко“ от Luxcraft Trading
19 95
Приватизация на „Обединена Българска Банка“ (ОББ) от National Bank of Greece
19 96
Приватизация на „Плевенски цимент“ (един от големите производители на цимент) от Titan Cement
19 96
Пълен набор от дружества във финансовия сектор в България на TBI Group
19 98
Пълноправен член на Lex Mundi - най-голямата организация на независими правни офиси в света
19 99
Приватизации на най-големия стъкларски завод на Балканите „Дружба“ от Youla Glass и „Гипсфазер“ – Видин от Knauf
19 99
Приватизация на застрахователно дружество „Булстрад“ от TBI Group
19 99
ISO 9001:2000 – Bureau Veritas, първото сертифицирано адвокатско дружество в България и едно от първите в Европа
20 00
Приватизация на БТК от Viva Ventures
20 04
Придобиване на завода за хартия „Целхарт“ от Mondi Group
20 06
Придобиване на ПОК „Доверие“ от Vienna Insurance Group 
20 08
Придобиване на застрахователно дружество „Булстрад“ от Vienna Insurance Group
20 08
Адвокат на годината – Владимир Пенков (отново през 2021 г.)
20 13
„Дело на годината“
20 15
„Адвокатско дружество на годината“
20 18
„Адвокатско дружество на бъдещето“ – European Bars Federation
20 19
„Сделка на годината“
20 21
Придобиване на ČEZ от Eurohold - най-голямата сделка на енергийния пазар в Източна Европа
20 21
Включен в Superbrands (за 5-ти път)
20 22
„Сделка на годината“, CEE Legal Matters
20 23
19 90
Създаване на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
19 91
Първото търговско представителство на BASF в България
19 92
Първото по рода си в страната смесено дружество - между Coca-Cola и ЦКС (преди приемането на ТЗ)
19 93
Първата сделка в банковия сектор в България – Райфайзенбанк и БЗК и първия клон в страната на чуждестранна банка - Länderbank
19 94
Приватизация на най-голямата пивоварна в страната от Heineken
19 95
Приватизация на най-големия производител на консерви на Балканите „Сторко“ от Luxcraft Trading
19 96
Приватизация на „Обединена Българска Банка“ (ОББ) от National Bank of Greece
19 96
Приватизация на „Плевенски цимент“ (един от големите производители на цимент) от Titan Cement
19 98
Пълен набор от дружества във финансовия сектор в България на TBI Group
19 99
Пълноправен член на Lex Mundi - най-голямата организация на независими правни офиси в света
19 99
Приватизации на най-големия стъкларски завод на Балканите „Дружба“ от Youla Glass и „Гипсфазер“ – Видин от Knauf
19 99
Приватизация на застрахователно дружество „Булстрад“ от TBI Group
20 00
ISO 9001:2000 – Bureau Veritas, първото сертифицирано адвокатско дружество в България и едно от първите в Европа
20 04
Приватизация на БТК от Viva Ventures
20 06
Придобиване на завода за хартия „Целхарт“ от Mondi Group
20 08
Придобиване на ПОК „Доверие“ от Vienna Insurance Group 
20 08
Придобиване на застрахователно дружество „Булстрад“ от Vienna Insurance Group
20 13
Адвокат на годината – Владимир Пенков (отново през 2021 г.)
20 15
„Дело на годината“
20 18
„Адвокатско дружество на годината“
20 19
„Адвокатско дружество на бъдещето“ – European Bars Federation
20 21
„Сделка на годината“
20 21
Придобиване на ČEZ от Eurohold - най-голямата сделка на енергийния пазар в Източна Европа
20 22
Включен в Superbrands (за 5-ти път)
20 23
„Сделка на годината“, CEE Legal Matters