Опитът на PM&P в България показва, че освен сделките, в много случаи инвестициите в недвижими имоти са свързани с развитието на различни по-големи проекти. Това включва различните фази на разработване, планиране и проектиране, до завършването на самото строителство. Консултациите обхващат сложни административни процедури, отношения с регулаторни органи и управлението на проекти. Нашият екип извършва цялостното правно обслужване, от изготвяне на писмо за намерения, намирането на най-подходяща финансова и правна схема, изготвянето на договори за строителство и доставка, до изготвянето на самия нотариален акт и извършването на необходимите вписвания.

Лице за контакт

Милена Гайдарска
Съдружник, Ръководител "Недвижими имоти"
Атанас Вълов
Съдружник, Ръководител „Процесуално представителство“
Радост Георгиева
Съдружник, Ръководител "Трудово право"