PM&P консултира откриването на първия клон на чуждестранна банка в България, както и осъществяването на първата капиталова инвестиция от чуждестранна банка в местна такава, което при липса на детайлна правна уредба и практически опит в страната беше едно истинско предизвикателство - както за нас, така и за нашите клиенти. Екипът ни продължи с още една важна крачка в тази сфера, като консултирахме комплексно първата успешна приватизация на банка в България. Участието в още 5 придобивания на банки от страна на чужди банки изгради в екипа ни собствени високи стандарти на работа невиждани до този момент в страната, като обогати и другите ни сфери на дейност, свързани с изготвянето на правни анализи и различни финансово-правни схеми.

 

Капиталовите пазари, както във всички страни и в България, имат особена правна уредба, като сделките в тази област се увеличават. Адвокатите от екипа ни, работещи в тази сфера, успешно съветваха една от най-големите сделки в България, като показаха колко е важно доброто сътрудничество и комуникация с международните консултанти и регулаторните органи. PM&P консултираше учредяването на едно от първите управляващи дружества в България, като сега постоянно предоставя правни съвети на най-големите онлайн и конвенционално опериращи небанкови финансови институции в у нас и техните поделения. Горди сме, че успешно подпомогнахме една от най-големите небанкови финансови институции в Европа да навлезе в България, запълвайки нишата за предоставяне на онлайн заеми на потребители. Практиката ни ежедневно се обогатява с консултиране на инвестиционни дружества, взаимни и пенсионни фондове, управляващи дружества, инвестиционни посредници и дружества за рискови инвестиции.

Лице за контакт

Иван Марков
Заместник-председател и Съдружник
Николай Цветанов
Управляващ съдружник
Владимир Пенков
Председател и Старши съдружник
Борис Лазаров
Управляващ съдружник