Дружествено и търговско право

PM&P предоставя комплексни услуги в тази правна сфера на малки и средни, както и на големи национални и международни компании от всички индустрии.

Антитръст и конкуренция

PM&P се утвърди като водеща адвокатска кантора в България, специализирана в областта на правото на конкуренцията и антитръстовото законодателство.

Недвижими имоти

Опитът на PM&P в България показва, че освен сделките, в много случаи инвестициите в недвижими имоти са свързани с развитието на различни по-големи проекти.

Данъчно право

PM&P предоставя широк кръг от данъчни съвети по прилагане на българското право. Тези съвети обхващат различни аспекти на корпоративния данък, ДДС, здравното, социалното осигуряване и подоходния данък.

Трудово право

PM&P предоставя широк спектър от правни услуги в сферата на трудовото право и свързаните с него осигурителни и данъчноправни въпроси.

Процесуално представителство

Съдебните и арбитражни производства са важна част от предоставяните от нас услуги, когато правоотношенията налагат това.

Банково, финансово право и капиталови пазари

PM&P консултира откриването на първия клон на чуждестранна банка в България, както и осъществяването на първата капиталова инвестиция от чуждестранна банка в местна такава.

IT, медии и телекомуникации

PM&P е една от водещите кантори в България, предоставяща правни услуги в областта на IT, медиите и телекомуникациите.

Енергетика и околна среда

През последните години PM&P заема водещо място в тази област, обслужвайки множество производители, електроразпределителни дружества, финансови институции и инвестиционни дружества.

Интелектуална собственост

Екипът на PM&P има дългогодишен опит в създаването на печеливши стратегии за закрила и управление на права на интелектуална собственост.

Защита на данните и Киберсигурност

Портфолиото ни от услуги включва изготвяне на правни анализи, одити, балансиращи тестове, оценки на въздействие, представителство пред надзорните органи при проверки и пробиви в сигурността.

Мерки срещу изпирането на пари

Повече от 20 години PM&P предоставя практически насочени услуги, отнасящи се до всички аспекти на прилагане на законодателството, регулиращо мерките срещу изпиране на пари (AML).