PM&P се утвърди като водеща адвокатска кантора в България, специализирана в областта на правото на конкуренцията и антитръстовото законодателство. Благодарение на притежаваните задълбочени познания и голям опит, успява да отговори на високите очаквания на клиентите. Практиката на PM&P покрива всички аспекти по прилагане на законодателството, като забранени вертикални и хоризонтални споразумения, злоупотреба с монополно и господстващо положение, концентрации и нелоялна конкуренция.

Лице за контакт

Иван Марков
Заместник-председател и Съдружник
Александър Тонев
Адвокат, Представител по индустриална собственост