Радост Георгиева
Съдружник, Ръководител "Трудово право"
radost.georgieva@penkov-markov.eu

Адв. Радост Георгиева предоставя правни консултации на огромен брой национални и международни компании, опериращи в различни икономически области.

 

Работила е по различни възлагания, свързани с преструктуриране и прехвърляне на предприятия, сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, с основен фокус върху прехвърляне на служители, реорганизация на персонал, представителство в спорове във връзка прекратяване на трудови правоотношения, по искове за обезщетения в резултат на претърпени трудови инциденти, като оказва съдействие и представлява клиентите при проверки от Инспекция по труда, НОИ, при сключването на споразумения с компетентните административни органи по повод установени нарушения на трудовото и осигурителното законодателство.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Кога работодателят може законосъобразно да прекрати трудов договор поради престой?, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Прекратяване на трудови договори от работодателя – условия и последствия, Bulgarisches Wirtschaftsblatt, 2020 г.

• Прекратяване на трудови договори със служители в професионална рехабилитация, Bulgarisches Wirtschaftsblatt, 2017 г.

• Ограничения за прекратяване на трудовите договори с оглед на сключването на нов договор за управление, Bulgarisches Wirtschaftsblatt, 2014 г.

• Длъжностната характеристика – практическа необходимост или просто формалност - Lega InterConsult News, бр. 35-36; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, 2013 г.

• Условия за обявяване на намаление на цените – Lega InterConsult News, брой 33-34; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, 2012 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори, Асоцииран съдружник, от 2022 г.

  • Пенков, Марков и партньори, адвокат, 2006 г. – 2022 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2006 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия  

 • Езици

  • Немски език

  • Английски език