28-06-2024
Влизането на България в еврозоната се отлага
Министърът на финансите потвърди, че планът за приемане на новата валута на 01.01.2025 г. няма да бъде реализиран, тъй като България не е изпълнила изискванията на ЕС по отношение на индекса за инфлация

По всяка вероятност европейската валута ще се приеме в България като законно платежно средство в началото на 2026 г., тъй като отлагането само с няколко месеца, т.е. за по-късен момент през 2025 г., би затруднило бизнеса у нас. Оптимално е преминаването към еврото да се случи в началото, а не в средата на календарната и финансовата година.

 

Макар и все още да няма формално отлагане за датата за влизане на България в еврозоната, управителят на Българската народна банка, Димитър Радев, потвърди виждането, че икономиката в България на този етап не изпълнява инфлационните изисквания на ЕС, както и разбирането, че въвеждането на еврото би следвало да се случи на по-късен етап - през 2025 г.

 

Независимо от това, по време на заседанието си на 26.06.2024 г., правителството одобри проекта за Закон за въвеждане на еврото в България. Следващата стъпка в процеса за неговото окончателно приемане е да бъде изпратен към Парламента, където да бъде гласуван от народните представители..

 

Все още няма пълна яснота какъв ще бъде редът за преминаване към европейската валута, доколкото се очаква проектът да претърпи съответни изменения при разглеждането му в Народното събрание. Все пак основните механизми за този преход вероятно няма да претърпят съществени изменения, като адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ взе отношение по проекта в отделен материал, публикуван по-рано през тази година – https://penkov-markov.eu/bg/legal-digest/publikuvan-e-proekt-na-zakon-za-vievezdane-na-evroto-v-republika-bielgariia.