logo-right

Сертификати

ISO 9001

През 2005 г. „Пенков, Марков и партньори” успешно преминава подготвителната процедура и процедурата по сертифициране на BUREAU VERITAS Certification и става първата правна кантора не само в България, но и югоизточна Европа, сертифицирана по стандарта за система на управление на качеството ISO 9001:2000 за всестранни правни услуги и консултации в сферата на правото, свързано с икономически, финансови и инвестиционни дейности.

Одитът се провежда, а критериите за сертифициране се изпълняват спрямо немските DAR/TGA, британските UKAS Quality Managment и американските ANAB правила за сертифициране.

През 2010 г. процедурата по ре-сертифициране е изпълнена по стандарта ISO 9001:2008 и покрива дейностите както на адвокатското дружество „Пенков, Марков и партньори”, така и на обслужващото дружество „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и партньори” АД.

Системата за управление на PM&P се основава на следните критерии за качество:

  • Качество, като съответствие между визия и специфични компетенции на всяка една от работните групи на съдружниците и специализираните по дейности работни групи, изразяващо се в реални постижения. Това също така означава ангажимент към клиентите, отношение към техните нужди, при стриктно спазване на собствените стандарти.
  • Качество, като постоянно израстване и стремеж към съвършенство. Това означава, че не се поставят изкуствени прагове, че се стремим към развитие и все по-добри резултати. Нашата цел е PM&P да бъде водещото адвокатско дружество.

SUPERBRANDS Bulgaria

През 2007 г., качеството и изключителният професионализъм на дружеството и на адвокатите, работещи в него, бяха потвърдени и от Business Superbrands Bulgaria, които признаха търговската марка „Пенков, Марков и партньори” за една от най-силните бизнес марки в България за годината.

През 2021 г. „Пенков, Марков и партньори” за пети път стана носител на Superbrands (2007, 2015, 2017, 2019), свидетелство за изключителната репутация на марката сред настоящи и потенциални клиенти, партньори и инвеститори.