logo-right

Pro bono

Екипът на Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори все по-пълно следва утвърдения във фирмената философия принцип, че освен добре квалифициран и отдаден към клиентите, адвокатът следва да бъде чувствителен и съпричастен към наболелите обществени и социални проблеми.

Именно това схващане изгражда и утвърждава качества като ангажираност и взаимопомощ, които в крайна сметка различават отделните хора и обществени кръгове.

Екипът осъществява този свой ангажимент чрез активното подпомагане на различни неправителствени организации, в рамките на които се участва в разработването на промени в законодателството. Адвокати от екипа участват като лектори в различни семинари и конференции, PM&P предоставя дарения и финансова помощ на нуждаещи се, домове за стари хора и изоставени деца. Издава се и вестник Lega InterConsult News, чрез който PM&P коментира слабостите в новоприети и действащи закони, респективно в нови законопроекти с оглед тяхното подобряване. Екипът подпомага обучението на специализирани училища, юридически факултети, обучение на стажанти, и дава своята подкрепа в сферата на изобразителното изкуство, музиката, театъра и други културни мероприятия, тениса и други спортове, както и спортни прояви.

Всичко това обогатява духовия живот на екипа на PM&P, който едновременно с това активно участва и в изграждането и развитието на гражданското общество – основна предпоставка за демократичното развитие. В крайна сметка всички тези качества се превръщат в предимство на клиентите на PM&P и са измерител на различието на малките общества.