logo-right

Обществена дейност

В съответствие с философията си, PM&P постоянно развива отношенията на съпричастност към социално-обществените проблеми.

Активното участие и сътрудничество в редица неправителствени организации и фондации са важна форма не само за обмяна на мнение, но и правилно разпознаване на актуалните проблеми, което дава възможност на PM&P пряко да оказва въздействие за намиране на практически решения ползващи всички.

Членства и сътрудничества: