logo-right

За нас

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България.

При създаването си през 1990 г., веднага след демократичните промени в България, четиримата учредители практически дават правни съвети по всички стопански проблеми, възникнали за клиентите. Практиката показва, че не е достатъчно да се предоставят на клиентите общотеоретични съвети, а на базата на конкретното познаване на специфичните условия и стъпвайки върху богатия опит, следва да се изготви приложим в практиката съвет. Съвет създаващ сравнителни предимства пред конкуренцията.

С утвърждаването на свободните пазарни отношения, последователно се изграждат работни групи в отделните области на правото, които сега са включен в сферите на дейност.

Нашият екип съчетава спокойствието и дълбочината на опитните адвокати с желанието и търсенията на младите колеги, но винаги обединени от отдаденост към проблема и индивидуалния подход към клиента. Ние не се задоволяваме само да информираме и коментираме променящия се свят, а активно участваме в тези промени. Търсим винаги най-доброто решение, даващо отговор на предизвикателствата и отговарящо на конкретните нужди на клиента. Така се създава истинската услуга по мярка.

Ето защо нашите клиенти не получават първия възможен правилен съвет, а възможно най-добрия съвет, осигуряващ ефективност и пълен комфорт за всички.

Постигнатите от нас резултати, от основаването на фирмата досега, са основание да се наредим сред лидерите на пазара на правни услуги, служейки за пример на много други български правни фирми.

В богатата история на Пенков, Марков и партньори" е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите.

Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

От 01.07.2011 г. адвокатското дружество вече е в нов офис с променена визия, подчинена на идеята за по-голяма диалогичност, съчетавайки арт-елементи, строгия делови етикет и най-съвременна мултимедия. Условията за уединяване в библиотека и релакс-пространства, в съчетание с цветовия фон, провокират всички сетива, освобождавайки огромен потенциал.

От началото на 2015 г., актуалните теми за защитата на личните данни и мерките срещу изпирането на пари, наложиха необходимостта от предоставянето на специално разработени, практически насочени услуги, отнасящи се до всички аспекти на законодателството. Eкипът от експерти на „Пенков, Марков и партньори“ регулярно предоставя индивидуални и специализирани услуги на всички клиенти, както и на членовете на различни търговски камари.

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е носител на пет отличия Superbrands - свидетелство за изключителната репутация на марката, последното от които за 2021 - 2022.

През 2019 г. беше подновено издаването на традиционния вестник на „Пенков, Марков и партньори“, който вече е и с ново заглавие – изданието е преименувано от Lega InterConsult News на PMP Legal News. С изцяло новото си име и съдържание, вестникът отразява новостите в законодателството.