logo-right

Енергетика и природни ресурси


PM&P през последните години се изкачва на водещо място в тази област. Кантората обслужва множество производствени и разпределителни дружества, финансови институции и инвестиционни дружества. Придобива много богат опит не само в подготовката на различни документи и договори, но и при осъществяването на пълна координация и представителство на всички етапи, включващи проектирането, развитието, финансирането и реализацията на проекти в областта на енергийните източници. Правните съвети на PM&P обхващат производството, преноса, разпределението и търговията с електрическа енергия.

PM&P е натрупал значителен опит и в административните процедури за излизане на свободния електроенергиен пазар и изготвянето на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждането и присъединяването на нови енергийни обекти. Особено безценен е придобитият от PM&P опит в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и при изготвянето на алтернативни схеми на проектното финансиране.

Участието в различни етапи в подготовката на Закона за концесиите е задълбочило познанията и увеличило ефективността на услугите в областта на концесионните режими, по използването на подземните богатства, както и регулаторната рамка във водния сектор. Екипът на PM&P притежава добра практика във връзка с процедури по обжалване пред административни и съдебни органи.

 

Коментари:

 

„Пенков, Марков и партньори са фирма от най-високо качество в енергийния сектор (“blue-chip” energy firm). Ръководителят на екипа е „адвокат, който задължително трябва да имаш в един енергиен проект“. Управляващият съдружник Владимир Пенков е „движеща сила“ в сектора.“

 

„Съчетанието между отлична информираност по тънкостите на бизнес средата и финансовите аспекти на сектора, изключителните им познания в областта на материално-правните норми, в чието създаване са участвали активно, както и наличието на добри пледиращи адвокати в екипа им, създава усещането, че именно те са хората, на които можем да се доверим по отношение на нашите инвестиции в сектора.“

повече