logo-right

Недвижими имоти


Опитът на PM&P в България показва, че инвестициите в недвижими имоти обикновено са свързани с развитието на различни по-големи проекти. Това включва отделните фази на разработване и изграждане на недвижимия имот - от планирането и проектирането до завършването на самото строителство, което обхваща сложни административни процедури и отношения с регулативни органи.

Развитието на проектите включва и въпроси по управлението на проекта, което изисква комплексно правно обслужване във всичките фази и добро познаване на работата на консултантите по недвижимите имоти, архитектите, строителните инженери и строителния надзор. Опитният екип на фирмата извършва цялостното правно обслужване, от изготвяне на писмо за намерения и договори за строителство и доставка до изготвянето на самия нотариален акт и извършването на необходимите вписвания.

PM&P успешно трасира пътя на проекта между желанията и практиката на инвеститорите, идващи от други правни системи и специфичните изисквания в България, до получаването на всички необходими лицензии и разрешения от съответните административни органи.

С изготвяните от PM&P правни анализи за всеки отделен проект, свързани със собствеността, тежестите и наличието на всички необходими разрешения, се създава необходимата сигурност за клиентите. Те се ползват от големия опит на PM&P в сътрудничеството с различни международни правни мрежи. Това позволява клиентите да бъдат много добре ориентирани и съветвани за намирането на най-подходяща финансова или правна схема на придобиването, което може да спести много време и разходи.

 

Коментари:

Ръководителят на работния екип по недвижимо имущество Милена Гайдарска се отличава със задълбочени познания, внимание към детайлите и работна етика. Един доволен клиент коментира, че „тя дава надеждни съвети.“

повече