logo-right

Патенти и търговски марки


Ние създаваме печеливши IP стратегии

 

  • Съблюдаването на правата върху интелектуалната собственост, като права върху търговски марки и дизайни, патенти за изобретения, географски означения, авторски права и сродни на тях права, дават възможност на бизнеса да се развива по-ефективно, да изгражда собствена идентичност и водещи пазарни позиции. Особено важно е да се обърне внимание на изобретенията като двигател на икономиката.
  • Посредством тези права се създават правни гаранции за защита и контрол върху уникалността и качеството на продуктите, техният произход, и предотвратяване на неразрешеното им използване. Те са мощно средство за осигуряване на значителни приходи от използването на нематериалните активи на предприятията и авторите, както и за недопускане на нелоялната конкуренция.
  • „Пенков, Марков и партньори” предлага индивидуална работа и подход при даването на своите консултации, както за осигуряване на закрила посредством регистрация на обекти на индустриална собственост, така и при защитата от нарушения пред съда и административните органи – Патентно ведомство, Агенция „Митници“, Комисия за защита на конкуренцията и др.
  • Особено наблягаме на правилното изграждане на успешна стратегия за управление на тези права, в качеството им на нематериални активи, не само за големите предприятия, но и за малките и средните предприятия, университетите, изследователските организации, както и за отделните изобретатели.
  • Консултациите ни са насочени към намирането на най-доброто бизнес решение за използването и защитата на интелектуалната собственост, включително осигуряваме подкрепа при намирането на инвеститори.
  • През последните години разширихме практиката си в областта на международните и европейските заявки за патенти, марки и дизайни, като особено сме горди и с успешната защита на уникални български био-продукти в чужбина.
  • Дългогодишният ни опит по административни производства, процесуално съдебно представителство и арбитраж, осигурява максимална защита на нашите клиенти. Сериозната професионална подготовка на нашите специалисти гарантира високото качество на предоставяните от нас специализирани услуги за различните обекти на индустриална собственост.
  • Предлаганите от нас специализирани предварителни проучвания (за наличие на технологии защитени с патент, за новост и изобретателска стъпка, за „свобода на действие“ и липса на нарушение при използването на дадена технология, знак или дизайн) не само водят до спестяване на значителни средства, но и до по-ефективни и бързи решения в защита на интересите на нашите клиенти.
  • „Пенков, Марков и партньори” е водещ правен офис при подготовката и реализацията на лицензионни договори, договори за франчайз и за Ноу-Хау,  свързани с патентно защитени и патентно незащитени технологии, както и при осъществяването на сделки свързани с придобиване и продажба на права на интелектуална собственост.
  • На „Пенков, Марков и партньори” могат да разчитат също архитекти, художници, композитори и други творци, при защитата на техните авторски права. Предоставяме консултации и на продуценти, радио- и телевизионни организации, и организации за колективно управление на права.

Лица за контакт:

 

Коментари:

„Екипът на Пенков, Марков и партньори” винаги успява да вникне в нуждите на нашия бизнес и да ни предостави комплексна консултация и подкрепа. В допълнение към това, техните адвокати са винаги на разположение, за да предоставят своевременни съвети и отчетност по текущи въпроси, както и да обсъждат с нас всякакви процедурни затруднения и да ни помогнат да се ориентираме как най-добре да защитим интересите си, регистрирайки съответните права върху интелектуалната ни собственост“.

 

„Силно препоръчвам да работите с “Пенков, Марков и партньори”. Екипът им предоставя непрекъснато съдействие на компаниите, които представлявам. Те са проактивни и много ефикасни. Винаги са готови да дадат повече от себе си, за да изпълнят ангажимента си към клиента.

 

„Като ръководител на отдела, Смилена Хрусанова предоставя обслужване на изключително високо равнище по въпросите на интелектуалната собственост и конкуренцията. Ана Кръстева е ефикасна и иновативна.

 

„Разполагат със специалисти в най-различни области с изключително професионален подход към клиентите и възложените им задачи. Надежден партньор.

 

„Владимир Пенков съчетава опит със съвременен поглед върху водените дела, а заедно с това е много отзивчив.

повече