logo-right

Търговско и дружествено право


PM&P предоставя комплексни услуги в тази област както за малки и средни, така и за големи международни компании във всички области на бизнеса. Услугите обхващат създаването на дружества, сливания, придобивания и преструктуриране, в които области PM&P е едно от водещите адвокатски дружества. Напоследък все по-важна роля играят  оперативният и финансов лизинг, несъстоятелността, управлението на инвестиции, защита на конкуренцията и потребителите, административни регулации и разрешения, обществени поръчки и защита на търговски марки, преценка и анализ на риска.

Практика на PM&P е да изгражда специализирани групи с най-подходящите специалисти по всеки отделен въпрос, които включват всички възможни аспекти и въз основа на доброто познаване на специфичните нужди на клиента предоставят търсената от него ефективна услуга.

 

Лица за контакт:

Коментари:

 he Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

„Този отзивчив и изпълнителен екип продължава да ни изненадва с всеобхватните си експертни познания по редица корпоративни въпроси. Известни са с това, че добре познават сектора, като са особено дейни в следните области: напитки, автомобилостроене, финанси и тютюнопроизводство. Запитаните потвърждават: „Екипът е самоотвержен и отдаден на работата си, като се предлага задълбочен анализ на всяка една подробност.“

 

„Пенков, Марков и партньори поддържат екип от специализирани юристи в много различни области на правото, като при нужда, членовете на екипа се допълват един друг. Стремят се да предоставят на своите клиенти качествени и всеобхватни правни услуги. Екипът се справя добре дори при кратки срокове, като винаги се опитва да предлага множество различни решения на клиентите си. Разполагат със задълбочени експертни познания в няколко области, като основният им фокус е работата с корпоративни клиенти.“
повече