logo-right

Сфери на дейност


Постепенно в годините на прехода и установяването на свободните пазарни отношения в България, първоначално дори при липса на съответна изрична законова уредба, Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори консултира чуждестранни и български клиенти при създаването на търговски дружества, холдинги, както и при утвърждаването на добри практики в областта на финансиранията, договорите за кредит, договорите за лизинг и др.

Гордост е, че PM&P участва в утвърждаването на европейските принципи и добри практики в областта на конкуренцията, забранените споразумения и защитата на потребителите.

В областта на информационните технологии и медиите PM&P е пионер при въвеждането на общи условия в защита на потребителите, в момент, когато те изобщо отсъстват. Същото се отнася и за областта на телекомуникациите, енергетиката и възобновяемите енергийни източници, като този подход води до включването на експерти на адвокатското дружество в работни групи в различни министерства и неправителствени организации за създаването на нови, хармонизирани с европейското законодателство закони. Това значително увеличава общото ниво на професионализъм и опит на екипа на PM&P.

Всичко това води до реалната възможност да се дават само конкретни и практически насочени съвети и цялостни консултации на клиентите на дружеството в съответните области. Правно организационното средство за това е създаването на специализирани работни групи в отделните сфери на дейност.