logo-right

Новите мерки срещу COVID-19

08.09.2021

С нова заповед от 02.09.2021 г. министърът на здравеопазването въведе редица противоепидемични мерки, в сила от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г. Мерките засягат почти всички сектори на обществения живот.

Екипът ни обобщава по-важните от тях, както следва:

1. Работодателите и органите по назначаване са задължени да организират работния процес в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

2. Във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията се организира работния процес на работниците, като се:

а) установява работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно, и

б) разпорежда работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

2.1. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер.

3. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца.

3.1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се провеждат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението с не повече от 30 участника. Осигурява се физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.

5. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. Спазва се на отстояние от 1.5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускат се не повече от 6 души на една маса и персоналът следва да носи защитни маски.

Предвид въведения краен работен час, нощните клубове няма да могат да работят.

6. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.

7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на до 50% капацитет, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от 1.5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.

8.1. Посещенията на музеи и галерии се допускат при не повече от 1 човек на 8 кв. м, спазване на физическа дистанция от 1.5 м и носене на защитни маски за лице. Изискванията се прилагат и за всички пазари, тържища, базари и изложения,  където допълнително се организира еднопосочно движение.

9. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика. В случай че състезанията се провеждат на открито, допуска се публика при заемане на 30% от капацитета. Използват се седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазва се физическа дистанция от най-малко 1.5 м., като защитните маски са задължителни.

9.1. Посещенията на фитнес центрове се допускат при използване до 30% от капацитета на всяко помещение, спазване на физическа дистанция от минимум 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.

9.2. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

9.3. Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допускат при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба, както и създаване, при възможност, на график за индивидуално ползване на услугите.

10. Част от въведените противоепидемични мерки, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при определени предпоставки. Ръководителят на съответния обект следва да е взел решение за допускане единствено на персонал и посетители, които са ваксинирани, респ. преболедували COVID-19 или са направили ПСР, или антигенен тест определено време преди посещението. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия, предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция.

 

Разбира се, екипът на „Пенков, Марков и партньори“ е на Ваше разположение за привеждане на дейността в съответствие с приетите мерки, като изготвяне на необходимите заповеди, указания, уведомления до регионална здравна инспекция, както и всяко друго необходимо съдействие.