logo-right

Безвъзмездни средства за интелектуална собственост за МСП

15.01.2021

На 11 януари 2021 г. се отвори първият от петте прозореца за подаване на заявления по схемата Ideas Powered for Business SME Fund, чиято активност ще продължи през цялата 2021 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обяви учредяването на фонд от 20 млн. евро за услуги по защита на права на интелектуална собственост (ИС), чрез който ще се предоставят безвъзмездни средства на малките и средни предприятия (МСП) със седалище в Европейския съюз.

Средствата ще бъдат отпускани под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост, като максималният размер е до 1500 евро на кандидат.

Ще бъдат покривани 75 % от услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) и 50 % от основните такси за заявки за марки и дизайни.

Посочваме, че заявки за марки и дизайни могат да се подават в някое от националните бюра за ИС на ЕС (национално ниво), в бюрото за ИС на Бенелюкс (обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или в EUIPO (която обхваща всички държави — членки на ЕС). Това може да бъде направено онлайн бързо и лесно.

Отделът по ИС и иновации на „Пенков, Марков и партньори“ е на Ваше разположение за всяко съдействие в областта на закрилата на ИС.

Можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие на lawyers@penkov-markov.eu

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu.

Горното предоставя обща информация, като не е изчерпателно и не може да се счита за правен съвет.