logo-right

"ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ" Е ПРЕД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СДЕЛКА В ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

11 Февруари 2021

През януари тази година успешно завършиха и последните административно разрешителни процедури пред компетентните регулаторни органи. Тази изключително комплексна и трудна от правна гледна точка сделка беше сключена между ЧЕЗ и Еврохолд, като нейното окончателно приключване е съвсем предстоящо.

Опитите за продажба на активите на ЧЕЗ в България датират още от 2017 г. и минаха през различни трудни и отговорни перипетии. През 2019 г. започнаха преговорите между ЧЕЗ и Еврохолд, със съдействието на "Пенков, Марков и партньори" и чешката адвокатска кантора Скилс.

И този път процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията започна с отказ, който можа да бъде преодолян благодарение на представени допълнителни правни аргументи от богатата ни комплайнс практика и в добро сътрудничество с договарящите се страни. Така КЗК даде безусловно и цялостно разрешение за концентрацията.

Допълнителна трудност и особеност бе въведената със закон допълнителна процедура пред КЕВР за част от активите, тъй като беше първа по рода си в страната. За тази процедура липсваше подробна нормативна уредба, както и критерии, методика и указания за извършване на оценка от регулатора.

Въпреки това, тази процедура успешно завърши с Решение на КЕВР от 19.01.2021 г., с което се разреши 67 % от акциите ва ЧЕЗ Разпределение АД да бъдат продадени на Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни Б.В., част от Еврохолд Груп.

Особено удовлетворение за нас е, че изготвените комплексни аргументи и обосновки бяха цялостно възприети, което обогати не само практиката на "Пенков, Марков и партньори", но и на регулаторните органи.  

Тази сделка имаше огромен политически, икономически и социален заряд, а и е най-голямата в областта на енергетиката през последните 10 години.

Екипът на "Пенков, Марков и партньори" по тази сделка включва: Владимир Пенков -  Председател и старши съдружник, Иван Марков - съдружник, Смилена Хрусанова, Николай Войнов, Борис Лазаров, Асен Апостолов, Иво Николчев.