logo-right

На 14.10.2020 г. екипът на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за пореден път взе участие в традиоционните Правни дни, организирани от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

20 Октомври 2020

Колегите адв. Радост Георгиева, адв. Мария Пашалиева и адв. Вяра Томова представиха презентация на тема „Командироване на чуждестранни граждани в Република България в рамките на предоставяне на услуги“ и споделиха своя опит в областта на миграционните въпроси и трудова заетост на чужденци в България.

По време на презентацията бяха разгледани различните възможности за командироване на чужди граждани в български предприятия от държави-членки на ЕС, на ЕИП и Конфедерация Швейцария и на трети държави, като особено внимание беше отделено на изискванията и процедурите, приложими при командироване на гражданите на трети държави, и на специфичните задълженията на приемащите работодатели в България.

Колегите от екипа ни споделиха с участниците някои по-интересни въпроси от своя практически опит, а за финал коментираха актуалните към момента предложения за изменения в Наредбата за командироване в рамките на предоставянето на услуги.

Видеото може да видите тук: