logo-right

Милена Гайдарска

Съдружник

 

Правни сфери

Г-жа Гайдарска има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като сделки с недвижими имоти, строителство, комерсиализация на търговски, жилищни и офисни площи, финансиране и обезпечаване на проекти с недвижими имоти; сливания и придобивания, обществени поръчки.


Публикации

  • Дължи ли се ДДС при прехвърляне на недвижим имот като ликвидационен дял? PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • Предизвикателства на пазара на правни услуги в България, Legal 500, 2020
  • Правен статут на незавършен строеж с изтекло разрешение за строеж, PMP Legal News, 2019 г.
  • Преференции за инвестиции от първи клас, Lega InterConsult News (2004)
  • Вече може да се строи под улици и булеварди, Lega InterConsult News (2008)
  • Изменения в Кодекса на труда – нови задължения за работодателя, Lega InterConsult News (2004)
  • Забрана за осъществяване на конкурентна дейност по отношение на бивши работодатели,  Lega InterConsult News (2005)
  • Търговският регистър извън съдилищата, в съавторство с Владимир Пенков, Lega InterConsult News (2006)
  • Европейците вече ще могат да купуват земя в България, Lega InterConsult News (2007)
  • Специализирани търговски съдилища, в съавторство с Владимир Пенков, Lega InterConsult News