Зия Чобан
Адвокат
ziya.choban@penkov-markov.eu

Адв. Зия Чобан специализира основно в областите защита на личните данни, мерки срещу изпирането на пари и недвижими имоти. Той участва активно в предоставянето на правно обслужване на международни и местни клиенти чрез изготвянето на цялостна вътрешнокорпоративна документация за съответствие с регулацията на защита на данните.

 

Адв. Чобан предоставя съдействие за управлението на киберпробиви и нарушения на сигурността на личните данни. Работи в сферата на недвижимите имоти чрез извършването на правни анализи на недвижимо имущество и предприятия. Адв. Чобан има опит в обслужването на клиенти по различни регулаторни въпроси, с фокус върху областта на превенцията срещу изпирането на пари.

 

Осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни клиенти на адвокатското дружество.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори – адвокат, от 2023 г. 

  Пенков, Марков и партньори – юрист – 2022 г. – 2023 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 2021 г.

  Пенков, Марков и партньори – стажант – 2018 г. - 2021 г.

 • Членства

  • Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  Английски език

  Немски език

  Турски език