Вяра Томова
Адвокат
vyara.tomova@penkov-markov.eu

Адв. Вяра Томова е ключов член на специализираните работни групи по трудово и миграционно право и граждански процес, като наред с това има и солиден практически опит в сферата на застрахователното и търговското право и защитата на личните данни.

 

Участва като лектор в провеждането на множество обучения, посветени на правната рамка, регламентираща трудовата заетост и пребиваването на чужденци в България. В хода на своята дейност адв. Вяра Томова участва в изготвянето на редица правни анализи и становища за български и международни компании. От февруари 2023 г. тя е сертифициран медиатор.

Прочети повече

Публикации:

• Енергийната ефективност като възможност, а не като задължение, списание „Ютилитис"

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори – адвокат от 2018 г.

  Застрахователно акционерно дружество „Даллбогг: Живот и Здраве“ АД – юрисконсулт, 2017 г. - 2018 г.

  Rödl & Partner, България – Правен сътрудник, 2014 г. - 2017 г.

  Софийски градски съд – стажант, 2016 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 2016 г.

  “Еберхард Карлс Университет” Тюбинген, Германия – студент по право по програма „Еразъм“, 2014 г.

  Министерство на правосъдието – стажант, 2013 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – бакалавър по Международни отношения, 2013 г.

  Адвокат Станчо Цветанов Станков – стажант, 2012 г. - 2013 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

  Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието, от 2023 г.

 • Езици

  • Английски език

  • Немски език

  • Испански език