Ваня Пантелеева
Адвокат
vanya.panteleeva@penkov-markov.eu

Адв. Ваня Пантелеева е доктор по право и адвокат, практикуващ в областта на административното, финансовото и данъчното право. Има опит и в сферите на търговското и банковото право, вещно право, обществени поръчки, както и процесуално представителство. Заема длъжността главен асистент в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, като е титуляр по учебните дисциплини „Данъчно право“, „Финансово и данъчно право“, Права на човека“, „Правен режим на обществените поръчки“.

 

Адв. Пантелеева e член на колективните органи на управление в Русенския университет и активно участва по проекти, финансирани от национални и международни фондове. 

Прочети повече

Публикации:

• Обосновка на данъчното облагане, Lex ET Scientia International Journal

• Правата на данъкоплатците в променящото се общество и дигиталния свят, Сборник доклади на Русенския университет

• Правен, икономически и социален ефект от намалената ставка на ДДС в България, сборник с доклади на Русенския университет, том 59, книга 7.1.

• Транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. в Закона за защита на личните данни в Република България., Седма международна научна конференция, Сборник с научни доклади във връзка със Седмата международна научна конференция на Юридическия факултет на Латвийския университет

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Русенски университет „Ангел Кънчев“- магистър по право, 2008 г.

  • Университет „Турку“, Финландия, участие в програма „Еразъм +“

 • Членства

  Адвокатска колегия – Силистра

 • Езици

  • Английски език

  • Руски език