Тихомир Тишев
Адвокат
tihomir.tishev@penkov-markov.eu

Адв. Тихомир Тишев специализира в областите на банковото, финансовото и данъчното право и предоставя правно обслужване, свързано с разработването на проекти в енергийната сфера. Адв. Тишев предоставя комплексно съдействие на клиентите на адвокатското дружество, като е участвал в изготвянето на редица правни становища и анализи.

 

В практиката си е активно ангажиран с подпомагането на развитието на редица неправителствени организации с международно участие. Има опит в обслужването на клиенти по различни регулаторни въпроси, включително режима на мерки срещу изпирането на пари.

 

Осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни клиенти на адвокатското дружество.

 

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори – адвокат, от 2023 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2021 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език