Смилена Хрусанова
Адвокат, Ръководител „Антитръст и конкуренция“, Ръководител „Интелектуална собственост“
smilena.hrusanova@penkov-markov.eu

Адв. Смилена Хрусанова, с повече от 20 години професионален опит в областта на правото на конкуренция и защита на потребителите, ръководи и координира практиката на адвокатското дружество в тези сфери. Адв. Хрусанова консултира клиентите с оглед осигуряване на съответствието на търговската им дейност с правилата за защита на конкуренцията и потребителите, както и спазване на регулаторните изисквания за съответните пазари, като в тази насока осъществява и процесуално представителство в административни и съдебни производства пред регулаторните органи и съдилища.

 

Като представител по индустриална собственост, вписана към Патентно ведомство на България (БПО) и включена в списъка на професионалните представители към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), адв. Хрусанова предоставя съдействие в областта на интелектуалната собственост и представлява клиентите пред БПО, EUIPO и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Прочети повече

Награди

Публикации:

• За обхвата на съдебния контрол върху актовете на администрацията, Lega InterConsult News, брой 33-34, 2013 г.

• Ще повиши ли инвеститорския интерес очакваната промяна в Закона за филмовата индустрия, Lega InterConsult News, брой 30, 2010 г.

• The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency, 2009, Global Legal Group

 

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори, адвокат, от 2002 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2000 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

  ПИС при Патентно ведомство и професионален представител към EUIPO

  Член на Одитния комитет на ПОК „Доверие“ АД

 • Езици

  Английски език