Пламен Аспарухов
Адвокат, Ръководител на офис Плевен
plamen.asparuhov@penkov-markov.eu

Адв. Пламен Аспарухов има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и процесуално /съдебно/ представителство на клиенти юридически и физически лица в различни области на гражданското право, в т.ч. облигационно, застрахователно, търговско право, сливания и придобивания, търговски договори, вещно и трудово право.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори, адвокат от 2007 г.

  • Плама АД, гр. Плевен, Старши юрисконсулт, 1992 г. – 1997 г.

  • Районен прокурор гр. Никопол, 1991 г. - 1992 г.

  • Академия на МВР, гр. София - магистър по право, 1990 г.

 • Членства

  • Адвокатска колегия – Плевен

  Член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Плевен, 2007 г. – 2013 г.

 • Езици

  Руски език