Патриция Фоффо
Адвокат
patrizia.foffo@penkov-markov.eu

Адв. Патриция Фоффо има опит в различни специализирани правни сфери като застрахователно право, мерки срещу изпирането на пари и други. Освен ежедневното предоставяне на правни услуги, свързани с обичайната дейност на клиентите на кантората, адв. Фоффо активно участва в работата на вътрешните групи на адвокатското дружество в сферата на конкуренцията и екологията, създадени в отговор на бързия темп на развитие на българското и европейското законодателство в тези области.

 

Има опит в изготвянето на правни становища по процесуалноправни въпроси, както и в представителство на клиенти пред съд и арбитраж. 

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори – юрист, 2023 г.; адвокат, от 2023 г.

  Пенков, Марков и партньори – стажант, 2020 г. - 2022 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2022 г.

  Адвокат Златина Хаджипанайотова - Стажант, 2019 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език

  • Италиански език

  • Немски език