Магдалена Овчарова
Адвокат, Ръководител на офис Стара Загора
magdalena.ovcharova@penkov-markov.eu

Адв. Магдалена Овчарова има дългогодишен практически опит при участие в преговори, изготвяне на договори и споразумения,  изготвяне на правни документи и представителство на клиенти пред съд и арбитраж в различни области на стопанското право, като сделки с недвижими имоти, строителство, земеделие, обществени поръчки.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори, адвокат, от 2005 г.

  • Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове и American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative, 2006 г.

  • Свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна – магистър по право, 1997 г.

 • Членства

  Адвокатска колегия - Стара Загора

 • Езици

  Анлийски език