Кръстю Георгиев
Адвокат, Ръководител на офис Бургас
krastyu.georgiev@penkov-markov.eu

Адв. Кръстю Георгиев има дългогодишен практически опит в предоставянето на правни консултации в различни области на стопанското право, дружествено право, търговско право, вещно право. Притежава дългогодишен практически опит в областта на морското и конституционното право.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори,  адвокат, от 1997 г.

  • Център по юридически науки, Бургаски свободен университет, Главен асистент

  • Специализация /първа и втора степен/ по Европейско право, Karl-Franzens-Universität, Грац, Австрия

  • Участие във форума Изток-Запад”, Academy of European Law ,Флоренция, Италия

  Локален координатор на проект Темпус JEP 07432-94. Специализация по проекта, Université catholique de Louvain, Белгия

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 1991 г.

 • Членства

  Адвокатска колегия - Бургас

 • Езици

  Английски език

  Немски език