Истилиян Симеонов
Адвокат
istilian.simeonov@penkov-markov.eu

Адв. Истилиян Симеонов има професионален опит и богата експертиза в сферите на данъчното право и международното данъчно облагане, както и в процесуалното представителство. Специализира в изготвянето на правен и данъчен due diligence при преобразуване, сливане и придобиване.

 

Предоставя експертни решения в областта на трансферното ценообразуване, както и по въпроси на материалното данъчно право от обхвата на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Прочети повече

Публикации:

• Изменение на постановено съдебно решение в частта му за разноските по реда на чл. 248 ГПК, правен анализ и съдебна практика, 2021 г.

• Анализ на практиката относно трансферно ценообразуване, 2022 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • „Балкански и партньори“, адвокат, 2017 г. – 2023 г.

  „Йорданов, Симеонов и с-ие”, адвокат, 2012 г. – 2017 г.

  Адвокат на самостоятелна практика, 1998 г. – 2012 г.

  Министерство на финансите, Главен юрисконсулт, 1993 г. – 1998 г.

  Висш Институт на МВР – магистър по право, 1991 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Руски език