Георги Вълков
Адвокат
georgi.valkov@penkov-markov.eu

Адв. Георги Вълков има значителен опит в областта на застрахователно право, търговското, облигационното, вещното и дружествено право, арбитража. Специалист е в сферата на гражданския процес и процесуалното представителство.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори,  адвокат

  Вълков, Урдев и партньори, Управляващ съдружник, от 2009 г.

  • Заместник–председател на Български търговски арбитражен съд

  • Арбитър към Арбитражния съд за търговски спорове, гр. Бургас

  • Адвокат към Софийска адвокатска колегия, от 2000 г.

  • Софийски градски съд, стажант-съдия, 1999 г. – 2000 г.

  • Университет за национално и световно стопанство – магистър по право, 1999 г.

 • Членства

  • Софийска адвокатска колегия

  • Председател на Управителния съвет на „Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП“, от 2006 г.

 • Езици

  Английски език

  Руски език