Борис Стрижлев
Адвокат
boris.strijlev@penkov-markov.eu

Адв. Борис Стрижлев специализира в областта на процесуалното представителство и недвижимите имоти. Притежава сериозен опит по граждански, търговски и административни дела, както и в структурирането и осъществяването на комплексни сделки.

 

Отличава се с експертни познания в разрешаването на спорове и изследването на правния статус и история на недвижими имоти, като успешно защитава интересите на клиентите в обстановка на динамични законодателни изменения, включително в сферата на строителството. Част е от екипа на адвокатското дружество, работещ в сферата на дигиталните услуги и електронна търговия.

Прочети повече

Публикации:

• Кога ще се въведе електронно правосъдие? В съавторство с Павел Цанов, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Специфики в управлението на жилищни комплекси. В съавторство с Десислава Димитрова, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори – адвокат от 2019 г.

  • „Таков и съдружници“ – стажант, 2017 г. - 2018 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 2017 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език

  • Испански език

  • Френски език