Антония Стрешкова
Адвокат
antonia.streshkova@penkov-markov.eu

Адв. Антония Стрешкова има дългогодишен професионален опит в предоставянето на правно съдействие и осъществяването на процесуално представителство по въпроси, попадащи в обхвата на цялата сфера на гражданското право – търговско, облигационно, вещно право. Специалист е в областта на изпълнителните производства.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори,  адвокат

  • Областна администрация Стара Загора - младши юрисконсулт, главен юрисконсулт и главен секретар, 1999 г. – 2003 г.

  • Русенски университет „Ангел Кънчев“ - магистър по право, 1998 г.

 • Членства

  Адвокатска колегия – Стара Загора

 • Езици

  Английски език