Анелия Личева
Адвокат
anelia.licheva@penkov-markov.eu

Адв. Анелия Личева практикува в сферите на облигационното и вещното право, както и гражданския процес. Участвала е в предоставяне на консултации по различни правни въпроси, изготвяне на правни становища и документи във връзка с учредяване, преструктуриране и промяна в собствеността на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, правни анализи на търговски предприятия и отделни активи, подготовка на различни видове търговски договори и сделки с недвижими имоти.

 

Осъществява процесуално представителство на клиенти на адвокатското дружество пред съд и арбитраж в множество граждански, търговски и вещни спорове.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори – адвокат, от 2023 г.

  • Цветанов и Методиев – адвокатски сътрудник, 2016 г. - 2018 г.; адвокат, 2019 г. – 2022 г.

  • Участие в обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд, Българска търговско-промишлена палата, септември 2021 г. – декември 2021 г.

  • Университет за национално и световно стопанство – магистър по право, 2018 г.

  • Софийски районен съд, стажантска програма Fulbright, стажант, 2016 г. – 2017 г.

  • Софийски районен съд, стажант, 2015 г. – 2016 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език