25-01-2024
Владимир Пенков с почетна грамота на Наградите на Германската икономика

Много се радвам за полученото отличие и наистина изпитвам дълбоко удовлетворение поради лични, служебни и професионални причини.

 


Още преди създаването на ГБИТК (Германо-Българска индустриално-търговска камара), като заместник председател на БТПП (Българска търговско-промишлена палата), отговарящ за немско-езичните държави и най-вече Германия, полагах интензивни усилия за развитие на отношенията между фирмите на двете държави.

 


Съвместно с DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer) се организираха срещи в различни градове в Германия за представяне на инвестиционните възможности в България.

 


След създаването на ГБИТК всички срещи се организираха съвместно, като дежурни лектори винаги бяха Митко Василев и аз.

 


Не винаги беше лесно да се представи конкретния стадий на развитие преди влизането на България в ЕС.

 


Спомням си как с Митко Василев и Torsten Klette (DIHK) с автобуси обикаляхме най-малко два-три града за да представим пред германски бизнесмени все по-добрите условия за бизнес в България. Тогава сякаш интересът не бе никак малък.

 


Митко Василев винаги намираше едни запомнящи се слогъни, възбуждащи интерес към България, а аз се опитвах да посоча постоянно развиващите се правно-икономически рамки, по пътя на хармонизацията на условията. 

 


Всички бяхме удовлетворени, често присъстваше и тогавашният председател на БТПП Божидар Божинов, а и сегашния – Цветан Симеонов.

 


Скъп спомен имам за първия ми работен обяд по покана на г-н Martin Wansleben, както и винаги доброто посрещане от негова страна и на другите германски участници.

 


Много активен беше и Хелге Толкстдорф/ Helge Tolksdorf от министерството на икономиката, който говори български.

 


След 6-7 години активни преговори бе подписано споразумение между БТПП и DIHK формализиращо сътрудничеството.

 


В резултат на това БТПП подслони два международни проекта финансирани от DIHK, ръководени отлично от Eduard Schwartz.

 


Топъл спомен в мен остави изненадващия за мен интерес на г-н Wansleben към тогавашния проект за календар на ПМП(Пенков, Марков и партньори). Той хареса показаните природа, традиции и изкуство. Това ускори посещението му в България и той взе бързо решение, въпреки натоварената му програма.

 


Наред с всичко, страхотно бях впечатлен от неговата човечност и ентусиазъм.
Митко Василев заедно с г-н Wansleben наистина са голям мотор на двустранните отношения.

 


Освен подкрепата на всички тези начинания, моят личен ангажимент за развитието на взаимоотношенията се изразява в активната ми работа като съпредседател на работна група „Малки и средни предприятия и търговия при Германо-българския „Координационен съвет“, дълги  години след оставката ми като заместник председател на БТПП.

 


В тази връзка трябва да благодаря за доверието, не само на БТПП, но и на Стопанската Камара, които винаги са ме предлагали също на този пост чрез заместник председателя Георги Шиваров.

 


Благодаря и за уважителното отношение и приятелската работната атмосфера с германските партньори.

 


Траен, много топъл спомен ще остави в мен изненадващото посещение на Г-н Ванслебен, Митко Василев и цялата делегация в офиса на ПМП, както и разговорите по време на работния обяд в голямата ни заседателна зала, много години след моето оттегляне от БТПП.

 


Разбира се и сега продължавам да подпомагам работата на смесената камара, включително чрез презентации пред бизнесмени, последната от Nordrhein-Westfalen през 2019.

 

 

Радвам се, че ме контактуваха от авторитетния Noerr за участие със статия в ZASA (Zeitschrift für das Recht der Außenwirtschaft, Sanktionen und Auslandsinvestitionen). Статията, посветена на новите инвестиционни възможности в България, е излязла съвсем наскоро и мисля, че ще предизвика интерес на германски бизнес.

 

 

Ето, затова толкова се зарадвах и изпитвам дълбоко удовлетворение от отличието.

 

 

То ме мотивира да продължавам…