17-09-2021
Николай Войнов и Асен Апостолов – представители на адвокатурата в провежданите интервюта от Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа
Николай Войнов и Асен Апостолов взеха участие в проведените в България интервюта по темата „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма“, водени от Комитета MONEYVAL

Участието бе свързано с извършваната в момента оценка на България в рамките на т.нар. Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа. Във връзка с процедурата по оценка на съответствието с Препоръките на FATF (Financial Action Task Force) MONEYVAL извършва анализ доколко разпоредбите на националното законодателство съответстват на изискванията на Препоръките, както и каква е ефективността на прилаганите у нас мерки в сферата.

 

По повод оценката бе организирано и посещение на оценителен екип на MONEYVAL в България, в рамките на което се проведоха серия от интервюта с представители на различни сегменти на публичния и частния сектор, необходими за анализа на финансовата, правната и правоохранителната уредба на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас.

 

На база опита и експертизата им в сферата адв. Войнов и адв. Апостолов бяха избрани от MONEYVAL за участие в оценката като представители на българската адвокатура и сектора от професионалисти, предоставящи юридически услуги. В рамките на проведените интервюта нашите колеги още веднъж подчертаха важността на ефективното прилагане на уредбата в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас, споделиха част от опита си по конкретни казуси, както и очертаха някои от предизвикателствата в сферата, които следва да попаднат във фокуса на бъдещите регулации и дискусии по темата.