30-11-2023
AmCham, ПМП и КЗЛД с открита дискусия, посветена на българския Whistleblowing закон
AmCham България, в сътрудничество с ПМП и Комисията за защита на личните данни, организираха събитие на тема "Българският Whistleblowing закон - необходими стъпки към добро управление"

На 30 ноември 2023 г. AmCham България, в сътрудничество с "Пенков, Марков и партньори" и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), организира събитие на тема "Българският Whistleblowing закон". Събитието имаше за цел да даде гласност на значението на подаването на сигнали за нередности за доброто корпоративно управление, като в него взеха участие представители на тези организации, сред които Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на AmCham България, Венцислав Караджов, Председател на КЗЛД, Владимир Пенков, Председател и Старши съдружник в "Пенков, Марков и партньори", както и Калин Славов, Изпълнителен директор на Асоциация "Прозрачност без граници" (АПБ).  

 

КЗЛД, определена за Централен орган за външно сигнализиране, подчерта необходимостта от защита на лицата, подаващи сигнали за нередности както в публичния, така и в частния сектор. 


Във встъпителните си думи адв. Владимир Пенков обърна внимание на историческите предизвикателства и съпротивата на бизнеса, свързани с прилагането на новия правен режим, като подчерта необходимостта от ефективна и прозрачна система за докладване. Нашата колега адв Ана Кръстева представи ключови моменти от местната регулация, включително обхвата на докладване, сфери, задължени субекти, както и тристепенна система за подаване на сигнали за нередности.

 

Калин Славов от АПБ подчерта връзката между концепцията за ESG и директивата за подаване на сигнали за нередности, като изтъкна значението на организационната култура, насърчаваща служителите да говорят, преди да прибягнат до подаване на сигнали.

 

Последвалата панелна дискусия, модерирана от нашия колега Николай Войнов, обхвана предизвикателствата, пред които е изправена КЗЛД, анонимното докладване, сигналите извън обхвата на закона, както и споделената позиция на ръководителя на практиката на PM&P в Whistleblowing сферата адв. Асен Апостолов относно предизвикателствата пред предприятията, прилагащи закона, особено в случаите на имплементиране на глобални групови политики. Адв. Асен Апостолов подчерта необходимостта от внимателно отчитане на националните ни нормативни специфики при структурирането на вътрешните канали за докладване.

 


Повече подробности за събитието можете да намерите в линка по-долу:

 

https://amcham.bg/2023/12/01/amcham-cpdp-penkov-markov-partners-and-transparency-international-bulgaria-discussed-bulgarias-whistleblowing-act-implementation/