PM&P предоставя комплексни услуги в тази правна сфера на малки и средни, както и на големи национални и международни компании от всички индустрии. Услугите ни обхващат създаването на дружества, сливания, придобивания и преструктуриране, в които области PM&P е едно от водещите адвокатски дружества с най-богат и дългогодишен опит на екипа. Напоследък при консултации на търговски дружества все по-важна роля играят оперативния и финансов лизинг, несъстоятелността, управлението на инвестиции, защита на конкуренцията и потребителите, административни регулации и разрешения, обществени поръчки и защита на търговски марки. Специално внимание отделяме и на въпросите, свързани със застраховането на движими и недвижими активи на нашите клиенти.

Лице за контакт

Владимир Пенков
Председател и Старши съдружник
Николай Цветанов
Управляващ съдружник
Иван Марков
Заместник-председател и Съдружник
Милена Гайдарска
Съдружник, Ръководител "Недвижими имоти"