PM&P предоставя широк кръг от данъчни съвети по прилагане на българското право. Тези съвети обхващат различни аспекти на корпоративния данък, ДДС, здравното, социалното осигуряване и подоходния данък. Разбира се, нашият фокус е върху правните аспекти на данъчното облагане, като придобитият от нас опит в множество приватизационни сделки, сливания, придобивания и преструктурирания, участия чрез различни финансови инструменти в областта на строителството и развитието на проекти, е от голяма полза за клиентите ни. Съчетаването на правните аспекти с данъчните съвети е най-доброто средство за взимане на правилно решение. Данъчните адвокати от PM&P използват богатия си опит при прилагане на договори за избягване на двойното данъчно облагане с цел намиране на оптимално решение. Услугата включва и обжалване на различни данъчни актове по административен и съдебен път.

Лице за контакт

Владимир Пенков
Председател и Старши съдружник
Милена Гайдарска
Съдружник, Ръководител "Недвижими имоти"