Павел Цанов
Съдружник
pavel.tsanov@penkov-markov.eu

Адв. Павел Цанов притежава опит в областта на съдебните производства, несъстоятелността и банковото право. Има богат опит като адвокат по граждански и търговски дела, като синдик по несъстоятелност и съветник на корпоративни клиенти в сферата на събиране на вземания и принудително изпълнение.

 

С оглед уменията и опита му да консултира в сферите на търговската несъстоятелност адв. Цанов е включен в списъка на лицата, които могат да заемат длъжността синдик в производствата по несъстоятелност по Търговския закон.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Практическо значение на залога като обезпечение върху бъдещи вземания. В съавторство с Венцислав Семков, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Кога ще се въведе електронно правосъдие? В съавторство с Борис Стрижлев, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Международно сравнителноправно ръководство за: Корпоративно възстановяване и несъстоятелност, 2015 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори - Асоцииран съдружник, от 2022 г.

  • Пенков, Марков и партньори – адвокат, от 2019 г.

  • Йонев, Вълков, Ненов адвокати – асоцииран адвокат, 2014 г. - 2019 г.

  • Хаук Фънд Мениджмънт ООД – директор правно и нормативно съответствие, 2014 г.

  • Обединена Българска Банка АД – старши съветник, 2011 г. - 2014 г.

  • Обединена Българска Банка АД – правен съветник, 2007 г. - 2011 г.

  • Обединена Българска Банка АД – старши банков служител, 2007 г. - 2011 г.

  • Университет „Еразъм“ в Ротердам, Кралство Нидерландия – магистър по право, 2010 г.

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 2008 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

  Включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производствата по несъстоятелност по Търговския закон, от 2017 г.

  Член на Паневропейска организация на адвокатите по дела за телесни повреди, 2022 г.

 • Езици

  • Английски език