Койчо Маринов
Съдружник
koycho.marinov@penkov-markov.eu

Адв. Койчо Маринов практикува в сферите на гражданския и административния процес и свързаните с тях процедури по обезпечаване на искове, принудителното изпълнение на съдебни актове и др.

 

Адв. Маринов е предоставял съвети и консултации по редица имотни сделки, търговски спорове, застрахователни казуси, административни процедури и е оказвал цялостно съдействие на клиенти на кантората по всякакви въпроси свързани с договори, тяхното тълкуване и изпълнение.

 

Част е от вътрешни работни групи, сформирани с цел изготвянето на правни анализи на недвижими имоти и търговски предприятия, включително предоставянето на правни консултации относно спазването на нормативните изисквания.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори - Асоцииран съдружник, от 2022 г.

  • Участие в обучение на тема „Практическо приложение на договорните условия на FIDIC“ – ноември 2021 г.

  • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - град Пловдив – магистър по стопанско управление със специализация „Национална сигурност“ – 2019 г.

  • Пенков, Марков и партньори - адвокат, 2016 г. – 2022 г.

  • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - бакалавър по маркетинг, 2015 г.

  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - магистър по право, 2014 г.

  Стаж в администрацията на Висшия съдебен съвет – ноември 2013 г.

  • Завършено обучение за медиатори към Съюза на юристите в България - 2013 г.

  Европейски парламент в Брюксел – стажант, 2013 г.

  Пенков, Марков и партньори, адвокатски сътрудник, 2012 г. – 2015 г.

  Европейски парламент в Брюксел – стажант, 2012 г.

  „Илчев и Пенчев” - адвокатски сътрудник, декември 2010 г. – август 2012 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

  Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, от 2013 г.

 • Езици

  • Английски език

  • Немски език

  • Френски език