Атанас Вълов
Съдружник, Ръководител „Процесуално представителство“
atanas.valov@penkov-markov.eu

Адв. Атанас Вълов е ръководител на практиката по процесуално представителство и алтернативни методи за разрешаване на спорове, с богат опит в широк кръг от процесуални сфери, сред които вещноправни спорове (включително реституция), спорове в строителството, търговскоправни спорове, право на ЕС, както и спорове в сферата на възобновяемите енергийни източници и интелектуалната собственост.

 

Той е и сред ръководителите на практиката по вещно право и управление на проекти, с фокус върху недвижими имоти с търговско предназначение, луксозно жилищно строителство и инфраструктурни проекти. Вече повече от 10 години е сред организаторите и съдиите в Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Предизвикателства пред българския пазар на правни услуги, Legal 500, 2020 г.

• Сключване на имуществена застраховка върху чужда вещ в полза на трето лице – несобственик, Lega InterConsult News, брой 31-32

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори – съдружник, ноември 2022 г.

  Пенков, Марков и партньори – асоцииран съдружник, 2019 г. - 2022 г.

  Пенков, Марков и партньори – адвокат, 2011 г. - 2019 г.

  Пенков, Марков и партньори – стажант, 2005 г. - 2010 г.

  Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – магистър по право, 2009 г.

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  Английски език