12-03-2018
„Пенков, Марков и Партньори“ със знакова съдебна победа срещу „Топлофикация София“ ЕАД
Същността на спора бе дали нашият клиент – „БиЕй Глас България“ АД дължи заплащане на такса за пренос на „Топлофикация София“ ЕАД

Софийски апелативен съд потвърди решението на Софийски градски съд по т.д.  № 6768/2015 г., с което бе отхвърлен като неоснователен искът на „Топлофикация София“ ЕАД срещу „БиЕй Глас България“ АД (с предишно наименование “Дружба Стъкларски заводи” АД), с правно основание чл. 59 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване във връзка с ползване без заплащане на такси и възнаграждения за това на газопроводно отклонение.

 

Същността на спора бе дали нашият клиент – „БиЕй Глас България“ АД дължи заплащане на такса за пренос на „Топлофикация София“ ЕАД, след като е уредил взаимоотношенията си за пренос и достъп на природен газ с „Булгаргаз“ ЕАД и законосъобразно заплаща определените от КЕВР такси за пренос към обществения доставчик.

 

Съдът, изследвайки внимателно законовите разпоредби и фактите, безспорно е установил, че „Топлофикация София“ ЕАД не може да има претенции към клиента ни, а спазвайки разпоредбите на Закона за енергетиката, може да иска уреждане на отношенията по използване на негово съоръжение от обществения доставчик.

 

С това решение се създава безспорна практика, базирана на разпоредбите на Закона за енергетиката, която ще ползва всички ползватели на газови отклонения, които законосъобразно са сключили договори за пренос и достъп и заплащат таксите към обществения доставчик, независимо че преноса се осъществява през съоръжения на трети лица. Тези ползватели няма да бъдат поставени в ситуация да заплащат два пъти една и съща по своя характер такса за една и съща услуга.