23-04-2020
„Пенков, Марков и партньори“ представлява ВЕИ производители по дело със знаково решение на ВКС относно конституционния деликт
Дългогодишните усилия на екипите на Пенков, Марков и партньори в секторите Енергетика и Процесуално представителство се увенчаха с успех

Успехът може да се окаже решаващ за ВЕИ сектора в борбата му с противоконституционните действия на Държавата при въвеждането на 20 % такса върху оборота на определени ВЕИ централи през 2014 г.

 

Със свое окончателно решение от 06.04.2020 г. по гр.д. 3804/2019 г. на ВКС, публикувано на 22.04.2020 г. на сайта на ВКС, състав на 4 ГО на ВКС, председателстван от съдия Борислав Белазелков, напълно сподели защитаваната и излагана последователно по това и сходни дела теза на нашите процесуалисти, водени от асоциирания ни партньор и ръководител на групата по процесуално представителство Атанас Вълов, и прие, че Държавата носи отговорност за противоправни действия на Народното събрание на основание чл. 7 от КРБ, както и че приемането на противоконституционен закон от страна на Народното събрание и бездействието да бъдат уредени последиците от такъв закон от страна на Народното събрание след постановено решение на Конституционния съд за обявяване на закона за противоконституционен съставляват деликт, с който могат да бъдат причинени вреди на частноправните субекти, които подлежат на обезщетение на основание  Конституцията и Закона за задълженията и договорите.

 

Сходно разрешение възприе ВКС и по още едно дело, по което нашият екип защитава друг ВЕИ производител, като решението по второто дело е от 21.04.2020 г. и все още не е публикувано на сайта на ВКС с оглед забавянето поради извънредното положение, но диспозитивът му е обявен и то е отразено в системата на ВКС.

 

С тези решения на ВКС се постигна пробив в закостенялото схващане за „неотговорността“ на Държавата за законодателната й дейност, като се допусна гражданите и юридическите лица да имат възможност да защитават правата си, накърнени от противоконституционни актове на Народното събрание, когато последното бездейства и не изпълнява задълженията си, вменени с чл. 22, ал. 4 на Закона за конституционния съд.

 

Така тезата на нашия екип, отстоявали вече повече от 6 години основните принципи на правовата държава в защита на правата и законните интереси на ВЕИ сектора, срещна задълбоченото професионално разбиране на върховните съдии, потвърдили с действията си независимостта на трите власти, като по този начин бе удържана знакова победа за основните права на стопанските субекти като неприкосновеност на частната собственост и инвестициите.

 

Вдъхновени от постигнатото, ще продължим с всичките сили и опита, натрупан от последните години, да отстояваме както интересите на ВЕИ сектора, така и на всички останали инвеститори срещу всякакви посегателства, несъвместими с принципите на правовата държава - реално спазване и защита на основните права и върховенство на закона.