Владимир Пенков
Председател и Старши съдружник
vladimir.penkov@penkov-markov.eu

Владимир Пенков е основател на „Пенков, Марков и партньори”. 30 години е бил Управляващ съдружник, а понастоящем е Председател и Старши съдружник.

 

Специалист в областта на търговското право и чуждестранните инвестиции, банковото и финансово право, данъчното право, концесиите, обществените поръчки, интелектуалната собственост, лицензионните и ноу-хау договори, правото на конкуренцията, телекомуникациите и енергийното право.

 

В резултат на неговата професионална дейност, през 2013 г. и повторно през 2020 г. е удостоен с отличието „Адвокат на годината“, включен в Best Lawyers Bulgaria за 2012 г., многократно признаван за Highly Recommended Leading Lawyer в различни правни сфери и носител на най-високото отличие Senior StatesPerson в категории Energy и Corporate & Commercial на Chambers Global/ Europe през 2020 и 2021 г.

 

Участвал е в изготвянето на редица закони, свързани с търговското и дружествено право, енергетиката, данъците и инвестиционния режим.

 

Дългогодишен заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), а сега е член на управителния съвет на БТПП.

 

Дългогодишен председател на надзорния съвет на БТК, до началото на 2017 г. Бил е и член на борда на директорите и изпълнителен директор на Загорка АД (Heineken Group).

 

Дългогодишен арбитър в Арбитражния съд на БТПП.

 

От 2009 г. е член на управителния съвет на фондация „Лале“.

 

През 2017 г. е приет като европейски адвокат към Адвокатска камара - Виена.

 

Г-н Пенков дълги години е бил съпредседател на работна група „Малки и средни предприятия и търговия“ при Германо- българския „Координационен съвет“.

 

Учредител и бивш президент на първия български Лайънс клуб София, носител на най-високото отличие на БТПП „Хермес“- за повишаване на прозрачността и развитието на българското търговско законодателство, както и много чуждестранни награди.

 

Включен е в престижни издания като Barons “Who’s Who of the World” Global edition 1999-2000; Barons 500 - Leaders for the new Century, 2000; Who’s Who of Professionals 2005; Who’s Who of Professionals, 2008, а също така е почетен член на Who’s Who Historical Society 2005-2006 и на Who’s Who Historical Century 2008-2009. 

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Интервю за списание "Tycoon Success": „The 10 Most Successful Business leaders Making a Difference“, 2023 г.

• Интервю за "LGP News": “Political and economic cooperation between Greece, Bulgaria and North Macedonia”, 2023 г.

• Шареният свят на един адвокат, Владимир Пенков, 2022 г.

• Интервю за списание Men Trend, 2022 г.

• България е на кръстопът в развитието на енергетиката. В съавторство с Николай Войнов, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Интервю за CEE Legal Matters, септември 2021 г.

• Трябва ли съдебната реформа да продължи, PM&P Legal News, 2019 г.

• Владимир Пенков за www.publics.bg: Енергетиката има огромна необходимост и потенциал за инвестиции, октомври 2017 г.

• Владимир Пенков за сп. "De facto legal": Първи приоритет - съдебна реформа, юни 2016 г.

• Владимир Пенков - Нова политическа култура за съдебната реформа, юни 2016 г.

• Интервю за сп. "Ютилитис", 2015 г.

• Защита на инвестициите във вятърни и фотоволтаични електроцентрали в България, сп. "Ost-West Contact", 2014 г.

• Защо не искаме да подобрим инвестиционния климат?, Lega InterConsult News, 2014 г.

• Нарушено право на наследяване на дяловете в ООД, Lega InterConsult News, 2013 г.

• Пропуски в  енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат, Lega InterConsult News, 2012 г.

• Инвеститорите заслужават добри условия и добро правно обслужване, интервю за сп. „В2В Magazine”, 2012 г.

• Насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции в България: Някои правни аспекти – списание "Международни отношения"; публикации в “Международна търговия”, “Bulgarisches Wirtschaftsblatt” и “Business Opportunities in Bulgaria”, издание на БТПП

• Новият Закон за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) - за или против зелената енергия?, Lega InterConsult News, 2011 г.

• Намаляването на основния капитал на два лева ще окаже ли желаното положително въздействие?, Lega InterConsult News, 2010 г.

• Необходими изменения и допълнения на търговския регистър в светлината на добрите европейски практики, Lega InterConsult News, 2010 г.

• ООД да се регистрира срещу 2 лв., предлагат от МС, интервю във в. „Строител”, 2009 г.

• Опасно равнопоставяне на нелоялната конкуренция със забранените споразумения и злоупотребите с господстващото положение, съвместно със Светлин Адриянов, Lega InterConsult News, 2009 г.

• Значението на джирото при временните удостоверения на акционерното дружество, Lega InterConsult News, 2009 г.

• Практическа реализация на преносимостта също отговорност на държавата, интервю в списание „Ютилитис”, октомври 2007 г.

• Европейски правни рамки на икономиката в България, доклад  за конференция на тема „България – 180 дни след присъединяването – шансове и предизвикателство”, Берлин, 2007 г.

• Правни гаранции и насърчаване на инвестициите от държавата, Интервю в. "Wirtschaftsblatt", февруари 2007 г.

• Колко „европейски” е новият ЗДДС?, Lega InterConsult News, 2007 г.

 • Търговският регистър извън съдилищата, Lega InterConsult News,  2006 г.

• Заплатите до 350 лв.- без данъци, Интервю за сп. „Лидер”, 2006 г.

• Доклад на тема Застой или развитие на малките и средни предприятия в България от гледна точка на чуждестранните инвеститори, Виена, 2005 г.

• Доклад на тема Малките и средни предприятия – застой или развитие –  Workshop Deutsch - Bulgarische Mittelstandskooperation, Берлин, 2005 г.

• Хармонизиране на българското законодателство в светлината на предстоящото присъединяване на България към ЕС, Deutschland – Bulgarien, Wirtschaftspartner in Europa

• Въвеждане на частното изпълнение в България, Интервю за радио „Нова Европа”, март 2005 г.

• Фирмите нямат стимули за инвестиции, интервю за в. „Пари”, 2005 г.

• Още веднъж за данъчната реформа, Lega InterConsult News, 2005 г.

• Вече ще има и частни съдебни изпълнители, Lega InterConsult News, 2005 г.

• Рекламните промоции и законовата закрила на конкуренцията – нова практика на Комисията за защита на конкуренцията, Lega InterConsult News,  2004 г.

• Forbes Insight Publications, IFLR 1000.

• Инвестиционно – данъчния съвет към БТПП и актуални промени в данъчното законодателство, интервюта за в. „Пари” и в. „Дневник”, 2004 г.

• Политика на България по отношение на малките и средни предприятия и някои аспекти на данъчния режим, интервю за в. „Wirtschaftsblatt”, 2004 г.

• Бизнес среда и кредитен пазар в България, интервю за в. „Сега”, 2004 г.

• Важни икономически и правни условия за инвестиционния климат в България (“Wichtige wirtschaftliche und rechtliche Bedingungen des Investitionsklimas in Bulgarien“) – 10 Jahre CD – ROM – Ausgabe des Arbeitskreises der deutschen Wirtschaft in Bulgarien, 2003 г.

• Предоставяне на концесии без търг или конкурс, Lega InterConsult News, 2002 г.

• Новият Закон за приватизацията и следприватизационнен контрол, Lega InterConsult News, 2002 г.

• Richtige Partnerauswahl hilft Vorteile zu gewinnen, интервю - “Bulgarisches Wirtschaftsblatt”

• Rechtliche Grundlagen für ausländische Investoren in Bulgarien, Südeuropa Mitteilungen

• Правни въпроси на приватизацията в България, Euromoney Publication - International Privatization Review, 1999 г.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  ·      Пенков, Марков и партньори – Председател и Старши съдружник, от 2016 г.

  •  Пенков, Марков и партньори – Управляващ съдружник, 1990 г. - 2016 г.

  •  БТК АД - член на Надзорния съвет и негов председател, 2010 г. – 2013 г.

  Никас България АД - член на Борда на директорите, 2009 г. – 2012 г.

  • Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата - Арбитър, от 1999 г.

  • Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - Заместник-председател, 1999 г. – 2006 г.

  • Загорка АД - член на Борда на директорите, 1998 г. – 2006 г., Изпълнителен директор, 2000 г. – 2002 г.

  • Министерство на външно-икономическите връзки - Ръководител отдел „Австрия и Швейцария“, 1989 г. – 1990 г.

  • ВТО “Техника” - Главен юрисконсулт, 1987 г. – 1989 г.

  • Министерство на външноикономическите връзки - Юрисконсулт и Старши юрисконсулт, 1979 г. – 1987 г.

  Софийски градски съд - стажант, 1976 г. – 1977 г.

  • Икономически университет Карлсхорст, Германия, 1970 г. – 1972 г.

  Софийски университет “Св. Климент Охридски” – магистър по право, 1976 г.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ·       

   

 • Членства

  Софийска адвокатска колегия

  Виенска адвокатска колегия

  Международна адвокатска асоциация, 2019 г.

  Член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, от 1993 г.

  Председател на Инвестиционно–данъчния съвет към Българската търговско-промишлена палата, 2004 г. – 2006 г.

  Бивш член на българската национална група към Международната асоциация за защита на индустриалната собственост (International Association for Industrial Property Protection)

  Бивш член на Съвета на директорите на Българската международна бизнес-асоциация (Bulgarian International Business Association)

  Учредител и бивш президент на първия в България Лайънс Клуб – Лайънс клуб София

  Член на Управителния съвет на Фондация „Лале”, от 2009 г.

  Член на Интерасист

 • Езици

  • Немски език

  • Английски език