Роман Стоянов
Съдружник
roman.stoyanov@penkov-markov.eu

Адв. Роман Стоянов разполага с над 25 години практически опит в консултирането и оказването на правно съдействие на български и чуждестранни компании в различни области на стопанското право, административно право, фармацевтични регулации, сливания и придобивания, митническо право, възобновяеми енергийни източници и природни ресурси, трудово право, мерки срещу изпирането на пари.

 

Участвал е в някои от най-големите сделки по сливания и придобивания в страната, както и в Югоизточна Европа.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• Съавтор на раздела за България в ICLG (the International Comparative Legal Guide) Pharmaceutical Advertising – 15-то издание, 2018 г. и 16-то издание, 2019 г.

• Участия в The World Bank Group in Doing Business Project за 2016 г., 2017г. , 2018 г., 2019 г. и 2020 г. доклади в част защита на миноритарни инвеститори

• Практически проблеми при освобождаване на енергийни продукти от акциз, Wirtschaftsblatt 2013 г.

• Защита на инвеститорите – България, проучване „Doing Business“, Световна банка, IFC, 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

• Проучване на фалшифицираните лекарствени продукти, част - България, глобално практическо ръководство, изготвено от Lex Mundi Life Sciences Group, 2012 г.

• Изпълнение върху дял от търговско дружество –Wirtschaftsblatt, 2011 г.

• Преглед на сливанията и придобиванията, част – България, Law Business Research, 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

• Алтернативно определяне на падежи на запис на заповед – в. „Дневник”, 2005 г.

• Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа – в. „Дневник”, брой 240, 2005 г., и в Lega InterConsult News, брой 18, 2005 г.

• Особености при внос на софтуер в Република България - Lega InterConsult News, брой 16, 2005 г.

• Правен режим на клона на фондацията по българското право - Lega InterConsult News, брой 7 - 8, 2002 г.

•  Вносно-износен режим - Lega InterCosult News, брой 4, ноември 2001 г.

•  Новите промени в Кодекса на труда – основни насоки - Lega InterConsult News, брой 3, 2001 г.

• Промени във валутното законодателство – Lega InterConsult News, брой 1, 2000 г.

•  Новости в правната уредба на юридическите лица с нестопанска цел - Lega InterConsult News, брой 2, декември 2000 г.

 

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори – адвокат, 2000 г. - 2007 г.; съдружник - от 2007 г.

  • Институт на Lex Mundi, програма „Усъвършенствано лидерство и управление“, Прага, 2019 г.

  Oбучение и сертифициране по „compliance, FLI, 2019 г.

  • Институт на Lex Mundi, програма „Управление на фондации“, Монтерей, Калифорния, 2008 г.

  Агенция „Митници“, Митница Перник - юрисконсулт, 1999 г. – 2000 г.

  Евросервиз Тандер ООД - юрисконсулт, 1998 г. – 1999 г.

  • Окръжен съд - Перник – стажант, 1998 г. – 1999 г.

  • Югозападен университет „Неофит Рилски“ - магистър по право, 1997 г.

 • Членства

  • Софийска адвокатска колегия

 • Езици

  • Английски език