Николай Войнов
Асоцииран съдружник, Ръководител „Енергетика и околна среда“
nikolay.voynov@penkov-markov.eu

Николай Войнов има 18 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в енергетика, възобновяеми енергийни източници и природни ресурси, обществени поръчки и публично-частно партньорство, недвижимо имущество и развитие на проектите, мерки срещу изпирането на пари.

Прочети повече

Награди

Публикации:

• България е на кръстопът в развитието на енергетиката. В съавторство с Владимир Пенков, PM&P Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

• Актуални промени на свободния пазар на електрическа енергия, Wirtschaftsblatt 2019 г.

• Електроенергийният пазар в България – преминаване от feed-in tariff модел към feed-in premium модел, Wirtschaftsblatt 2019 г.

• Стратегически документи и подзаконови актове за прилагането на новия Закон за концесиите, Wirtschaftsblatt 2018 г.

• Улесняване на процеса на заетост за висококвалифицирани граждани извън ЕС, Wirtschaftsblatt 2018 г.

 

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  Пенков, Марков и партньори - Асоцииран съдружник, от 2022 г.

  Пенков, Марков и партньори - консултант, 2020 г.

  • Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ – старши юрист, 2006 г.- 2020 г.

  Адвокатско дружество „Борислав Боянов и ко“ – юрист, 2005 г. - 2006 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - магистър по право, 2003 г.

   

 • Езици

  • Английски език 

  • Руски език