Мария Пашалиева
Адвокат
maria.pashalieva@penkov-markov.eu

Адв. Мария Пашалиева е част от екипите по „Трудово право“ и „Недвижими имоти“ в дружеството, като през последните години е активно ангажирана с дейности в сферата на трудовата миграция и трудовата мобилност. Адв. Пашалиева участва в планирането и реализирането на сделки с недвижими имоти, както и в предоставянето на правно съдействие за обезпечаване на тяхното финансиране.

 

Участва в сделки по преструктуриране и преобразуване, както и в извършването на редица правни анализи, касаещи придобиване на бизнеси и търговски дружества. Има дългогодишен практически опит в редица правни сфери и е ангажирана с комплексното обслужване на различни клиенти на кантората в рамките на извършваната от тях стопанска дейност.

Прочети повече

CV

 • Образование и професионален опит

  • Пенков, Марков и партньори, адвокат, от 2011 г.

  • Калоянов, Гергьовски, Петкова и Ко. – правен консултант, 2007 г. – 2009 г., адвокат, 2009 г. -2011 г.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по право, 2009 г.

  • Софийски градски съд – стажант, 2009 г.

 • Членства

  Адвокатска колегия – Смолян

 • Езици

  • Английски език